Lommefilosofisk natur-ordkløverbog

Bjørns lommefilosofiske natur-ordkløverbog

Forord
Planen var at lave et opslag hver 14. dag i hele naturåret 2020.
Det gik næsten som planlagt.
Der kom en vis mængde dobbeltheder, både leksikalt og lommefilosofisk: Opslagsordene er sammensætninger med natur. Fx ‘naturgræsning’, ‘naturcirkus’, ‘Natur-ret’ eller ….. ?
Jeg ville se lidt dobbelt på ordenes mulige betydninger og indebyrder, og jeg forbeholdt mig ret til ….. læs videre

Naturaspekt
– En nøgle til at forstå naturbegrebet i al dets kompleksitet. Også landskabeligt.
Modsat hvad man tror, har ordet ‘natur’ ikke en hel masse betydninger. Men betydningen ‘ikke tilsigtet udtryk for menneskelig hensigt‘ passer i uendeligt mange sammenhænge; ….. læs videre

Naturbrand
1: Det er ”smart” at brande en virksomhed som…. læs videre
2: Store katastrofiske naturbrande som der…. læs videre
3 Mange naturområder er helt afhængige af…. læs videre
4 Idag og i Danmark er ild i landskabet et vigtigt,…. læs videre

Naturcykler
Det kunne være om døgnets og årstidernes og masseuddøenernes og livets andre cykler; men lige her er det altså om cyklisme i naturen:
Kampen om plads udkæmpes ikke kun mellem planterne på engen, bilerne på Ppladsen og …. læs videre

NMark-firbenaturDiversitet
Ordet biodiversitet er hot, og handler om livets mangfoldighed. Man hører også fx ”biomångfald”, og varianten artsdiversitet. Nogle tror nok at det kun gælder arternes mangfold. Andre, der ellers i dén grad ved bedre, stirrer sig tilsyneladende blinde på dét; og især på de mest sjældne arter her i den 6. masseuddøen. …. læs videre

Natureksistentialisme
En lommefilosofisk kondenseret version af eksistentialisme kan være at det er noget møg at være så ufri og underlagt meningsløst ødelæggende omstændigheder – men eftersom det i den store helhed er umuligt at kæmpe sig fri og tilkæmpe sig meningsfuldt styr på det hele, består den reelt eksisterende frihed og lykke i at resignere sig …. læs videre

Naturfrivillig

medvindsbrændingPENGE har deres egen mystik. De er så smækfyldt med både mana og tabu 1), at det er håbløst at forholde sig afslappet og realistisk til dem. Det giver sig mange sære udslag.
Et af dem er forholdet mellem lønarbejde og fri vilje ….. læs videre

Naturglæde

Naturen sprudler med smitsom livsglæde! Lige nu!
Blomster springer ud, fugle synger om kap, humler summer, lammeskyer driver den af, bække risler, morkler står på spring og knopper svulmer. En tsunami af livsglæde.
Eller er det glæde? Har naturen følelser? ….. læs videre 

Naturhistorie
Naturhistorie kan være fortællinger om natur. ….. læs videre 
Naturhistorie kan også være selve vores kulturs samling af viden ….. læs videre 
Og så kan det være dét, det lige her handler om: Den fortløbende tidsdimension i naturen ….. læs videre

NaturintegrationLom
At integrere – at få noget til at være en del af noget andet….
Hvis vi siger at natur er noget og kultur er noget andet, ….. læs videre

Naturjustits
Ret og uret er også naturfænomener….. læs videre

Naturkamp
Naturkampen forsider

Ikke kun kronhjorte på sletten, myrer i skovbunden og svampemycelier i træstammen udkæmper drabelige kampe; også for naturelskere er naturen en ivrig, ophidsende kampplads….. læs videre


Naturlighed

Forfinet” var noget af det, der i min barndom i Vanløse (forstad til Kbh) blev regnet for uværdigt at være. Ihvertfald blandt os drenge af arbejderfamilier på vej “op” i middelklassen med ’50-ernes forbrugs- og teknologi-eksplosion…… læs videre

Naturmaterialer 

For eksempel knuste østersskaller som …… læs videre
Eller hvad med de visne stængler …… læs videre
Eller plastic-pellets; …… læs videre
Eller betonen selv? …… læs videre
Eller et andet fint byggemateriale: …… læs videre
I en helt anden boldgade: …… læs videre
Som svampeinteresseret har jeg et lille sideblik …… læs videre

 Naturnaiv

Jeg vil på en måde gerne være naturnaiv. På en anden måde ikke.
Jeg mener nok, jeg til en vis grad kan håndtere begge dele. Måske nok ikke uden en vis forstillelse.
…… læs videre

Naturopdragelse
Opdragelse til natur     og     naturlig opdragelse.
Der er meget bekymring om at børn og unge kommer meget mindre i naturen nu end tidligere. Der er nok ikke pålidelige målinger af, hvor meget mindre end fx i jægerstenalderen eller bare middelalderen, men …… læs videre

Naturpædagogik

Engang længe inden “mordet” på girafteenageren Marius og endnu længere inden Vores Vilde Vidunderlige Kampagne var jeg til en temadag for naturvejledere om noget med død og aflivning. Vi lærte at aflive høns (evt med en rosensaks!) og tilberede den i kogegrube, men meget af dagen …… læs videre

Naturqueer
Som måske 4-5-6 årig? havde jeg flere oplevelser af de voksne til sammenkomster; hvordan kvinderne generelt var meget mere fornuftige og tiltalende at identificere sig med …… læs videre(Foto: Kløvblad på bark)

Naturrigdom/me
En rig natur i et rigt samfund
Det er titlen på en klog og vigtig rapport som udkom i 2001 efter et grundigt udredningsarbejde, hvor
mange parter med forskellige udgangspunkter og målsætninger arbejdede sammen om …… læs videre

 

Naturskov

Langt de fleste naturlige floraer tenderer mod at ende som skov af en eller anden art. Selvom tilstrækkeligt barske fx klimatiske forhold kan udskyde successionen meget længe – og måske mangel på vækstmedie? Det er børnelærdom at Danmark fra naturens hånd (“hånd“!) er skovdækket. Eller rettere: Ville være det, hvis ikke dyrkning, asfaltering, overgræsning og andre hindringer hindrede det.
I nyere tid indenfor måske 20-30 år er det blevet mere og mere sandsynliggjort at også dansk skov …… læs videre

 

Naturtjeneste
Vittigheden med at vende om på mit firmas navn….
Firmaet blev i øvrigt til omkring en af de krisesituationer, ….
….. nå, det var (lidt af) en lang digression; ……
Men der kan vel kløves andre betydninger ud af ordet…..
Det er moderne at skrive og snakke om økosystemtjenester …..
Jeg vil hellere dvæle en lille bitte smule ved
Når skyerne gør mig den kæmpe tjeneste ……
Fjordvandets chokerende forfriskende iskulde …..
Biernes summen i en euforisk duftende lindetrækrone, ….
Der er bare så meget. Langt større …… læs videre

 

Naturuorden
I en af mit barndomshjems reoler stod den altid spidsfindige skribent Hans Scherfigs essaysamling “Naturens Uorden”.…… læs videre 

 

Naturvidenskab
Naturlig videnskab? Videnskab om naturlighed? Naturvidenskab kunne betyde så meget, men det ligger ret fast at det betegner de videnskaber, der beskæftiger sig med natur i den grundbetydning .…… læs videre 

 

Naturwellness Nej, ikke vildnis eller wilderness, selvom dét har været meget populære forestillinger i 2020, og nok fortsætter med at være det. Ihvertfald i teori og som abstrakt ønskedrøm.…… læs videre

Naturxylofoni
En af skovturens mange glæder -i den for tiden forhadte forstligt drevne skov- er at spille på brændestak = naturxylofon. For nogle af os er begrebet ‘skov’ = begrebet ‘natur’. Ihvertfald sådan i hurtig uovervejet forbifart. For andre af os er det et videnskabeligt faktum at det største antal “truede” arter .…… læs videre

 

Naturyderligheder
“Det derude” (som et populært magasinprogram om natur hed i monopol-TV’ets tid) er nogle gange
virkelig langt ude (som nogle populære gakkede vittighedstegninger af Gary Larson hedder på dansk). Nogle gange er naturen bare lidt mærkelig, andre gange meget mere – nogle gange er det mest sjovt, andre gange dyster…… læs videre

 

Naturzoom
I min naturinteresserede socialitet fylder 2 begreber ‘zoom‘ meget her i november 2020.
Folk bruger i denne tid og måned internettet mere end fiskenettet, sommerfuglenettet, slagnettet og de udspændte store tynde, man fanger trækfugle i …… læs videre

 

Naturæbler
Nogle af de æbler, man kan finde på jorden under æbletræer eller ligefrem på kortskuddene endnu her i slutningen af november (2020) i den midtsjællandske “natur”, hvad det så end vil sige, er stadig….. læs videre

 

Naturø
Man ser en lille mergelgrav omgivet af majs til alle sider. Eller et insekthotel på en altan i midtbyen.
Eller en enkelt vildtvoksende rabat på en hovedindfaldsvej. Foreksempel. ….. læs videre

 

Naturår
Ingen år er ikke naturår, men 2020 har været det på nogle særlige måder ….. læs videre

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *