Timing året rundt

Der er store fordele ved at fordele arbejdet på flere omgange.
Man kommer i bund på færre år og med færre omkostninger.
Roskilde kommune kræver (fornuftigt) mindst 4 gange hvert år!

Det er ikke ligemeget, hvornår man gør hvad.
Man sparer meget ved at gøre præcis det rigtige på præcis det rigtige tidspunkt. 

Lær mere om de enkelte perioder (klik på overskrifterne for uddybning)

Inden 1 maj …. meget gerne i god tid inden.
Roskilde kommunes indsatsplan siger at der skal være bekæmpet inden 1 maj, 1 juni, 1 juli og 15 august.   –  Dét er rigtig klogt at rette sig efter. Det er en stor hjælp at man er ude alle 4 gange: Man får dræbt flere planter, arealerne bliver trampet mere tilgængelige og man får mere præcist lokalkendskab.

I (marts og) april er kæmpebjørneklo længere fremme end de fleste andre planter.
Så er de nemme at komme til + få øje på fx i pilekrat og tagrør.
RoundUp virker bedst om foråret mens planterne er i ung vækst
Læs mere og se flere fotos inde på siden Inden 1. maj
Læs også en lodsejers status efter nogle år.

Inden 1 juni              ….. forebyggelse er bedre og billigere
Efter april-bekæmpelsen sprøjter mange nye planter op. Og de strækker sig højere. 
Sidst i maj begynder en del så småt at pønse på blomsteranlæg.
Det er ved at være sidste chance for at opnå god effekt af RoundUp.
Og pilekrat og anden vegetation begynder for alvor at skjule satellitter i udkanten.

Inden 1 juli              …. tag dem i opløbet!
I juni danner kæmpebjørneklo blomsteranlæg og vokser i højden.
(Små blomsteranlæg er svære at se nede mellem bladene som en fortykkelse af stænglen).

De er mindre følsomme for RoundUp. Tommelfingerreglen er: Efter grundlovsdag (5 juni) har det ringe effekt.
Vil man alligevel bruge gift, så slå først, og sprøjt efter fx en uge de nye spæde blade
(som fylder mindre, har tyndere vokslag og er mere afhængige af celledeling).

Men rodstikning er nem når man kan nå planterne med én hånd, mens den anden vipper spaden. 

Kniber det med at nå det hele? Så tænk på at én frøstand nemt kan give 50.000 frø.
De små uden blomsteranlæg kan bedre vente. 
OBS: Slår man kæmpebjørneklo, lever roden videre og skyder igen. I juni måned skyder især nye blomster – undertiden i lav højde, obs lave blomster!

Inden 15 august            Stands alle frø! (bedre sent end aldrig)
Sensommer er højsæson for blomster, og mange tror, det kun er dér, man bekæmper. Men dét er dårlig udnyttelse af tid og kræfter.
Man kommer længere og nemmere ved at have områderne godt igennem i april, maj og juni.

I juli er nælder, snerler, tidsler mm høje og besværlige. Og irriterende fluer og myg. Og det er for varmt at arbejde ude; især i lange bukser og ærmer. 

Desuden er bevoksninger af kæmpebjørneklo blevet store og tætte = besværlige at gå i.
Alligevel er bekæmpelse afgørende vigtigt i juli + august fordi: Nu skal enhver overset blomst hindres i at sprede frø. (Ellers blir opgaven større de næste 10 år).

RODSTIKNING er særdeles effektivt. 
SPRØJTNING er som regel mindre gavnligt end skadeligt på dette stadium.
KAPNING AF BLOMSTER virker kun i en helt præcis fase. Nemlig når de hvide hoveder er blevet grønne, men før de bliver brune.
    Selv i den rette fase vil nogle af planterne sætte nye blomster. Så opfølgning er altid afgørende – fx efter 14 dage. 
Hold også godt øje med eventuelle smuttere i udkanter og langs naboskel og åer.
     Hvor ærgerligt er det at bekæmpe 10.000 planter midt i bevoksningen og samtidig så 50.000 nye i et hidtil jomfrueligt område?

OBS: Sommerferie!!!
Inden man rejser på ferie er det ret vigtigt at vurdere: Vil man de kommende år have hundredtusindvis flere kæmpebjørneklo end i år?
Eller vil man bekæmpe dem nu?
Evt bare “nulstille” dem med slåning, inden den endelige udryddelse efter ferien? Nulstille, så ingen når at blomstre før man er tilbage?

 

Efterår         Efterværn, oprydning, hvad lærte vi? – og revision af strategier
Planter i tørre og magre jorde visner ned nu – for at spare energi i roden til næste år. Rodstik dem i år!
I det hele taget er det stadig relevant at bekæmpe. Indtil nattefrosten bliver for hård.

PS: Dette evalueringsskema (bare til eget brug) kan måske hjælpe til at skærpe næste års strategi.

Vinter
I milde vintre vokser kæmpebjørneklo – langsomt, men sikkert. Så længe der ikke er frost.
Det er et rigtig godt tidspunkt at bekæmpe på: Der er ikke meget andet grønt fremme – så det er nemt at få øje på kæmpebjørneklo, der ellers står lidt skjult.

Som på alle andre årstider er rodstikning / opgravning meget effektivt.
…. så grib spaden i juleferien og forbrænd lidt fedt i den kølige stille tid.
…. og opdag nogle af de planter, der står mere synligt nu – fx mellem visne tagrør og i pilekrat og den slags.

Tidligt forår
Gamle store rødder af kæmpebjørneklo skyder tit i februar eller marts når den værste frost er af jorden.
Da er de nemme at se i alt det grå og brune – og sårbare. 

Brug også en tur med spaden eller punktsprøjten til at få overblik over bevoksningens udstrækning og eventuelle satellit-bevoksninger.
Og til at danne en ideer til en plan for udryddelses-kampagnen

God arbejdslyst!

Lukket for kommentarer.