Skærm-elm i Kæpskoven

Mærkebånd om skærm-elme


En lille dejlig opgave: At finde + mærke alle (24, blev det) skærm-elme i den rigtige kæpskov på Sct. Hans.

Baggrund om stedet:
“Kæpskoven” på Sct. Hans er ikke en kæpskov. Navnet er på en eller anden måde flyttet fra den rigtige kæpskov til dén, der i nutiden bærer navnet, men som ikke rummer en ærlig hasselbusk.
Den rigtige kæpskov er rig på hasselbuske, der har kunnet levere båndkæppe, som før i tiden var et vigtigt og nødvendigt råstof til tøndebånd, uden hvilke de nødvendige tønder til korn, sild, kalk, smør,tjære ….. ja alt muligt ikke kunne laves.

Og på et rigtig gammelt kort, står navnet “Kæpskoven” på det rigtige sted, nemlig i skovstykket som rummer tennisbanen – altså mellem Søndre alle og Inspektørens Eng.

Dér i den rigtige gamle kæpskov står 24 skærm-elme, som jeg d. 11/8 2022 har afmærket med rødhvide bånd efter aftale med Roskilde kommune.
Senere skal der sættes små skilte på træerne, så både publikum og de, der skal passe området kan kende dem. De ligner de vore almindelige elmearter en del, selvom det egentlig ikke er så svært at se forskel, når man først har lært det.


Måske skal der også stå et formidlingsskilt om dem. Eller noget qr-formidling? Det vides ikke endnu.

Der vokser i øvrigt også andre spændende og flotte træer i den rigtige kæpskov. Man kunne godt overveje at naturpleje den lidt med noget klog og målrettet rydning, som kan fremhæve de finere eksemplarer og give de biologisk værdifulde arter bedre udviklingsmuligheder.

Roskilde kommune ejer fra i år næsten hele “Vesthospitalet” og de naturfredede dele af Østhospitalet, og er ved at indføre det nye navn (med gammel klang, men anden søge-ords-stavning end det gamle): “Sankt Hans” til sin nye ejendom, der skal udvikles til ny bydel. Det bliver spændende og svært.
Jeg og andre hjælper med at forsøge at bevare og fremme naturværdier og kulturværdier så meget som muligt. Det er spændende og svært.

Baggrund om arten:
Den i Danmark ret sjældne elmetræs-art, skærm-elm (Ulmus laevis) har en pæn bestand i Roskilde; specielt på Sct. Hans Hospital og langs Sortesti. Tidligere var de flere, men under elmesygens hærgen i 1980-’90-erne blev mange fældet – selvom vi nu ved at den modsat de andre faktisk ikke smittes. Så dem, der er tilbage er dem, de grønne afdelinger ikke opdagede dengang.
Bestanden(e) er både smukke og biologisk værdifulde som de er – OG desuden kulturhistorisk interessant(e), fordi de vides at stamme fra den i 1800-tallet vidt berømte og dybt respekterede Kunstgartner Wendt (med sin flotte have, der dengang var et trækplaster og en demonstration af høj kunstgartnerisk faglighed).
På en eller anden måde havde han skaffet en hel del skærm-elm-planter (måske fra frø på Lolland, hvor arten er mindre sjælden – ren gisning) som blev plantet ud i nærområdet; bl a på Sct. Hans, hvor en bestand på -såvidt jeg har talt- 24 eksemplarer endnu lever – og for fleres vedkommende er utroligt flotte i deres karakterfulde former formet af levet liv gennem snart 200 år.

  • Også langs Sortesti, der ellers blev fældet i sin helhed (som del af en velment, men nok ikke helt vel gennemtænkt landsdækkende bestræbelse på at standse smittevejene til elmesyge) har flere planter overlevet. Nogle formentlig opstået ved selvsåning; andre er tydeligvis stød- eller rod-skud af de fældede og altså raske allétræer.
    Finn Okkels har beskæftiget sig ret indgående med begge bestande og bl a været hovedforfatteren bag en god artikel i det botaniske tidsskrift, URT nr 45 (2021:2).

Der er meget mere at fortælle om skærm-elm, både dem ved Roskilde og i det hele taget.

Sig til, hvis du er mere interesseret.

Bogmærk Permalink.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *