Korte naturpleje-foredrag på film

Gode råd om bedre natur
I efteråret 2020 holdt naturplejeekspert Anna Bodil Hald et foredrag på Zoom om hvordan man kan opnå bedre hverdagsnatur. Det var i samarbejde med DN Fredensborg, og alle kunne deltage og stille spørgsmål.
Jeg har fået lov til at klippe og klistre, så det er blevet disse korte klip i tematisk orden.
Se dem; del dem –
– og brug dem til at sprede sagligt og fagligt baseret viden om bedre natur hvor vi bor.

Foredrag om naturpleje v Anna Bodil Hald
1 Intro og disposition

2 Biodiversitet grundlæggende
3 Brandmandens Lov – prioritering

 

Grundlaget for biodiversitet
Variation i miljøerne
Sammenhæng
Plads til natur
Sammenhæng Via Veje og Vand

Gode ideer om naturpleje
Ild i naturen
Frivillige
Organisering af naturplejelaug

Og husk lige!
Fredninger – planlæg førstegangspleje vel
Natur koster penge – også den §3-beskyttede
Gyldenris og skærmplanter på godt og ondt
Mere viden

Slåning af græs og blomster
Vejkanter – slå i rette tid
Sen slåning som supplement
Nak pastinak dobbelt
Frøstande til fuglene
Skal man fjerne materialet?
Fodre med det slåede?

Græsning
Valg af dyr og styr på græsning
Foldskifte forklaret
Hestegræsning
Geder
Køer og / eller geder
Golfgræsning
Brænd slå eller pløj Bjerg-rørhvene
For natur og klima: Naturplejekød

Natur i byer
Ideer til grønninger i byen
“Rest”arealer i byerne (og udenfor)
Hvor smart er det at fjerne overjord?
Regnvandsafleding med liv

Natur i landbruget
Natur på agerjord – Hvad slags?
Prioritering på agerjord
Hjælp agerukrudtet
Fortidsminder
Lys og varme til stengærderne

Træer og buske
Natur i skove
Sejlepil i 3 dimensioner
Plante hegn?
Lad skoven komme spontant

 

Stor tak til Anna Bodil Hald og DN Fredensborg

 

 

 

 

 

Lukket for kommentarer.