Fræsning og anden jordbehandling

Forsøg har vist at dyb fræsning kan bidrage til at mindske bestanden af små planter
– hvis man gentager hyppigt, og supplerer med andre metoder.
Det er klart at dyb fræsning også mindsker bestanden af meget andet, der ellers vokser eller lever på arealet.
Når planterne er blevet store og blomstrende virker det IKKE. Alt for mange vil overleve og give nye frø.
Så opnår man kun “stor ståhej for ingenting”.
Gør det i givet fald tidligt på sæsonen, og gentag mindst 4 gange (inden 1/5, 1/6, 1/7 og 15/8).

Og husk nu: Rodstik dem der kommer i blomst udenfor fræserens rækkevidde.
Velfræset jord er guf for frø.
At fræse sig ud af problemerne er hverken nemt eller hurtigt

(Der kan måske være en fordel ved at man udtømmer jordens frøpulje – ved at fremprovokere hurtigere spiring af alle frø (samtidig med at man undgår såning af nye? Dét er i givet fald specialist-arbejde).

Fræsning, pløjning, harvning …. osv – ser man af og til. Som regel ser det elendigt ud.
Som engangs-indsats er det med garanti spildte kræfter.
Som støtte til en fornuftig langsigtet plan kan det måske gøre det lidt nemmere at følge op med effektive metoder.
Læg under alle omstændigheder en fornuftig langsigtet plan.

Én fræsning gør ingen forskel

Obs: Fræsning, pløjning, harvning …. osv smadrer ikke kun kæmpebjørneklo, men hele arealet.
Det er ikke tilladt i §3-områder og anden beskyttet natur.
Overvej grundigt om det overhovedet er ønskeligt andre steder.
Det vil næsten altid være spild af tid, penge og energi.

Kæmpebjørneklo kan højst kortvarigt overleve i landbrugs-omdrift.
Opdyrkning til dyrket mark er effektivt, men pløjet / harvet natur er skadeligt og artsfattigt.
I slåede græsplæner kan de leve videre  l æ n g e, men ikke nå at formere sig.
(Husk: I nyslået græs kan nyslåede kæmpebjørneklo stå og afgive saft til bare fødder)

Advarsel: Udspredning af jord, ler, sten og lignende hævner sig.
Planterne skyder op igennem og er kun blevet sværere at bekæmpe.

Jeg modtager meget gerne information om erfaringer med forskellige jordbehandlinger.
(Ud over den velkendte og dokumenteret effektive og naturvenlige: Rodstikning)

Lukket for kommentarer.