Udvidet terrænfrihed

Et illustreret hæfte på 24 sider (“Terrænfrihed”) hent det her) må begrænse sig – mere end jeg har lyst til.
Så her er ekstra oplysninger og links mm. Der kan og vil komme mere til efterhånden.
Spørg efter hvad De ikke ser.

Udvidet terrænfrihed betyder at man som patient må færdes frit indenfor lidt videre rammer. Det kan være lidt længere tid end da man var mere ustabil, eller det kan være på et større område – som kan være defineret nærmere.
Tidligere var Roskilde by meget præget af mange Sct. Hans-patienter på bytur. Ofte meget iøjenfaldende og undertiden meget underholdende. Der ses færre og færre efterhånden.

Hospitalets historie: Den nyeste bog om SHHs historie: Sct. Hans 1816 – 2016. kan lånes på biblioteket eller købes. Bl a i Sct. Hans Haves butik.
(Der er noget lidt småkomisk ved at den akademiske historieskrivning regner hospitalets grundlæggelse fra da den første akademiker (læge) blev ansat. Mere folkelige akademikere som jeg selv (der foruden magister også er plejer og SOSU-assistent) ved udmærket at patienter (“lemmer”, som de hed) og plejere og rengøringspersonale, portører mm er mindst lige så vigtige som læger for at konstituere et hospital. Det er småpudsigt at lægeverdenen og den akademiske historieskrivning -nok ubevidst- vælger at se bort fra dét (strukturelt snobberi?). Ordet ‘hospital’ betød oprindelig noget i retning af gæstfrit sted (fra latin hospitale ‘gæstehus, herberg’, egentlig neutrum af hospitalis ‘gæstfri’, afledt af hospes ‘vært, gæst’). De første patienter som flyttede til Roskilde-afdelingen af Claudi Rossets Stiftelse og Sct. Hans Hospital, som det hed, flyttede ind i 2008, i al hast ovenpå bombardementet af København i 2007, som havde gjort dem hjemløse. Hent .pdf med beskrivelse her. )

Naturfredningen fra 1997 Læs om den her – med link til fredningsdeklarationen osv.

Kirkegården har sin egen historie og æstetik og natur.
Kulturgraverne forsøger at afdække mere om den. Og udstiller i forsommeren 2024 plakater, samt laver 4 guidede ture om den.

Skærmelmene i Kæpskoven
Smuk og sjælden art med sjov lokalhistorie i en pæn “afkrog” af Sct. Hans.   Læs om den her.

Museet (nr 9 i guiden) Link til museets hjemmeside.      Link til Bøger fra museet

Sct. Hans Have (nr 4 i turguiden) – se hjemmeside med åbningstider, koncertprogram og meget mere. Og facebook.

Ny bydel, Sankt Hans Vest er under planlægning. Det bliver en spændende løbende proces. Man kan blive orienteret her – og hente kommunens plangrundlag “Helhedsplan” her. Det er kun overordnede rammer; i de næste år vil detaljerede planer løbende blive udarbejdet.
Nogle vejnavne vil blive ændret i 2025. Nye vejnavne SHH V.

Bygningshistorie. For arkitekturinteresserede er der MASSER af billeder og visse oplysninger at finde i hospitalsinspektør Per Lunds efterladte samling af især affotograferinger af de originale arkitekttegninger fra hospitalets 200-årige bygningshistorie “hent.pdf’en Sct. Hans Billeder“.
.  (Billederne er også (ved at blive?) lagt separat i Københavns Stadsarkiv – men her er de desværre lidt omstændelige at få at se –  men man kan vist fremsøge dem enkeltvis. Måske er der ekstra oplysninger eller bedre opløsning?)

“Påpasserhuset”. På s 11 i “Terrænfrihed” står der at Gartnerhuset oprindelig hed Påpasserhuset – til ham, der skulle passe på de indlagte (”lemmerne”). Det er måske rigtigt, men måske var det nærmere en slags opsynsmand, der skulle passe på anstaltens ejendom generelt. Altså bygninger, afgrøder og løsøre?
.  I nyere tid havde “portørvagten” sådan en opgave foruden opgaver med patienttransport og meget andet. Portørvagten kørte runder på terrænet og passede på det hele. Og kunne fx også gøre politiet opmærksom på mistænkelig adfærd (der har fx været en del  problemer med ulovlige stoffer, som kan forværre patienters psykose, når de enten prøver at “selvmedicinere” sig, eller “bare” har et misbrug pga vane eller afhængighed).
.  Jeg er selv enkelte gange blevet mistænkt og antastet; fx engang jeg plukkede nogle æbler som INGEN fra selve hospitalet interesserede sig for. Det kunne dén portørvagt måske ikke vide.

“Udsigten”. Nr 19 i turguiden er det nye store sikrede afsnit, som gør det muligt at rømme Vesthospitalet, som overtages af Roskilde kommune til at udvikle den nye bydel Sankt Hans Vest. På Region Hovedstadens netsted kan man læse om “Udsigten“.
Det er unægtelig meget kunstlys, Udsigten sender ud over Inspektørens eng, der for ikke længe siden havde meget mere karakter af noget lidt ude på landet-agtigt. Der sker stadig en løbende urbanisering af Roskilde vest.

Patientklubben i Villa d’Este (nr 11 i guiden) Link til smagsprøve + link til køb på “Books on Demand” af bogen: Fri fra observation: Patientklubben på Sct. Hans – fristedet og menneskene Af Ena Ørum Mogensen  fra 2018.  (For tiden i 2024 bruges huset til aktiviteter for flygtninge. I fremtiden forventes det at blive daginstituion for områdets børn.)

Kunst. Foruden den bygningskunst, dele af hospitalet fremviser og Sct. Hans Museums fine samling kunst fremstillet af indlagte, er der også levende kunstnerisk aktivitet i området.
Vigtigst er måske værkstedet+galleriet Maskine Maskine i Kurhus (i 2023 desværre lukket – måske kun midlertidigt?), men der popper også andre projekter op fra tid til anden. Blandt andet udstillinger i Kapellet ved Sct. Hans Have.
I 2024 vil der blive meget mere kunst-aktivitet på Sct. Hans Vest – blandt andet fordi Museet for Samtidskunst bruger området som revir, men også fordi Roskilde Kommune inviterer forskellige aktive grupper til at skabe kunstnerisk liv i kludende; især i området ved Centralmagasinet (som fra 2005 skal hedde Caroline Ebbesens plads – som en hilsen til en patient, som i vor tid er blevet berømt for sin tekstilkunst. Se tekstilkunsten i Sct. Hans museum.

I sensommeren 2021 arbejdede 10 kunstnere med at gå kunstneriske ture i Roskilde kommune og producere videoer, betalt gennem projektet Walking Landscapes. Flere af kunstnerne besøgte Sct. Hans som større eller mindre dele af deres projekter.

I vinteren 2021-22 udvikler World Wide Worlds projektet Secret Windows, der med augmented reality tematiserer kvindelig kunst i psykiatri; ikke mindst ordkunst.
Meget “tæt på” sit emne gennem grundig research, og placeret direkte i omgivelser, der gennem >200 år har dannet været bolig eller aflastning for de kvinder, hvis værker …. er “kommenteres” mon det rigtige ord?…. kunstnerisk.
“bearbejdes kunstnerisk” er måske bedre? Det kan man selv bedømme efter udgangen af februar 2022, hvor den nye værksamling ventes færdig.
(Eller hvad? Det er ikke sådan at man umiddelbart finder det på Sct. Hans. Måske er det gået i sig selv? – eller bare forsinket?)

En spændende og værdifuld, men nu afsluttet kunstnerisk aktivitet på hospitalet var Kunstcenteret i det gamle badehus på østhospitalet.
Her fik plejer (og kunstner) Jeppe Kruse -i en mere eksperimenterende periode af anstaltpsykiatrien, hvor ideologien hed miljøterapi- lov og opbakning til at etablere et fristed og et miljø for kreativ selvheling + kunstnerisk udfoldelse.
Bogen ”Det stopper kværnen i mit Hoved” af Jeppe Kruse selv kan formentlig lånes på biblioteket, eller måske stadig købes.

 

 

Lukket for kommentarer.