Udvidet terrænfrihed

Et illustreret hæfte på 24 sider må begrænse sig – mere end jeg egentlig har lyst til.
Så her er ekstra oplysninger og links mm. Der kan -og vil nok- komme mere til efterhånden. “Spørg efter hvad De ikke ser.

Udvidet terrænfrihed” betød (betyder måske endnu) at man må færdes frit indenfor lidt videre rammer. Det kan være lidt længere tid end da man var mere ustabil, eller det kan være på et større område – som kan være defineret nærmere. 
  Tidligere var Roskilde by meget præget af mange Sct. Hans-patienter på bytur. Ofte meget iøjenfaldende og undertiden meget underholdende. Der ses færre og færre efterhånden.


“Påpasserhuset”. På s 11 står der at Gartnerhuset oprindelig hed Påpasserhuset – til ham, der skulle passe på de indlagte (”lemmerne”). Det er måske rigtigt, men måske var det nærmere en slags opsynsmand, der skulle passe på anstaltens ejendom generelt. Altså bygninger, afgrøder og løsøre?
.  I nyere tid havde “portørvagten” sådan en opgave foruden opgaver med patienttransport og meget andet. Portørvagten kørte runder på terrænet og passede på det hele. Og kunne fx også gøre politiet opmærksom på mistænkelig adfærd (der har fx været en del  problemer med ulovlige stoffer, som kan forværre patienters psykose, når de enten prøver at “selvmedicinere” sig, eller “bare” har et misbrug pga vane eller afhængighed).
.  Jeg er selv enkelte gange blevet mistænkt og antastet; fx engang jeg plukkede nogle æbler som INGEN fra selve hospitalet interesserede sig for. Det kunne dén portørvagt måske ikke vide.

“Udsigten”. Nr 19 i turguiden er det nye store sikrede afsnit, som gør det muligt at rømme Vesthospitalet, som overtages af Roskilde kommune til at udvikle den nye bydel Sankt Hans Vest. På Region Hovedstadens netsted kan man læse om “Udsigten“.

Patientklubben i Villa d’Este (nr 11 i guiden) Link til smagsprøve + link til køb på “Books on Demand” af bogen: Fri fra observation: Patientklubben på Sct. Hans – fristedet og menneskene Af Ena Ørum Mogensen  fra 2018.

Museet (nr 9 i guiden) Link til lidt om det.      Link til Bøger fra museet

Sct. Hans Have (nr 4) – se hjemmeside med åbningstider, koncertprogram og meget mere. Og facebook.

Ny bydel, Sankt Hans Vest er under planlægning. Det bliver en spændende løbende proces. Man kan blive orienteret her – og hente kommunens plangrundlag “Helhedsplan” her. Det er kun overordnede rammer; i de næste år vil detaljerede planer løbende blive udarbejdet.

Naturfredningen Læs lidt om den her – med link til fredningsdeklarationen osv.

Hospitalets historie: Anmeldelse af den såvidt jeg ved nyeste bog om SHHs historie: Sct. Hans 1816 – 2016.
(Der er noget lidt småkomisk ved at den akademiske historieskrivning regner hospitalets grundlæggelse fra da den første akademiker (læge) blev ansat. Mere folkelige akademikere som jeg selv (der foruden magister også er plejer og SOSU-assistent) ved udmærket at patienter (“lemmer”, som de hed) og plejere og rengøringspersonale, portører mm er mindst lige så vigtige som læger for at konstituere et hospital. Det er småpudsigt at lægeverdenen og den akademiske historieskrivning -nok ubevidst- vælger at se bort fra dét. (Strukturelt snobberi?)

Bygningshistorie. For arkitekturinteresserede er der MASSER af billeder og visse oplysninger at finde i hospitalsinspektør Per Lunds efterladte samling af især affotograferinger af de originale arkitekttegninger fra hospitalets 200-årige bygningshistorie “hent.pdf’en Sct. Hans Billeder“.
.  (Billederne er også (ved at blive?) lagt separat i Københavns Stadsarkiv – men her er de desværre lidt omstændelige at få at se –  men man kan vist fremsøge dem enkeltvis. Måske er der ekstra oplysninger eller bedre opløsning?)

 

Lukket for kommentarer.