Problemarter – hvad gør man, og hvorfor?

Links til de arter, vi har noget om.  Der vil komme flere. Det kan du hjælpe med!
(Diverse ekstra stof)
Gyvel
Invasive “pileurter” = Japan-pileurt, Kæmpe-pileurt og krydsninger.
Kæmpebjørneklo – med mange konkrete aspekter belyst.

Lukket for kommentarer.