Naturpleje

Nyt oktober ’23:
Program”hæftet” til DNs Naturplejenetværks træf på Midtsjælland i maj 2024 har jeg lige (27/10 ’23) lavet færdigt 
Det bliver skønt, regner vi med. Det plejer træffene nemlig at være.  Hent programmet her.
. DNs Naturplejenetværk er åbent for alle DN-medlemmer, men på træffene er der begrænset deltagerantal, da vi arbejder tæt sammen med rent praktisk at udføre noget “håndholdt” naturpleje med gennemtænkte metoder og gode håndredskaber – og med at udvide alles dybere forståelse af problemer og løsninger for biodiversitet i Danmark.
Selvom større sammenhængende arealer med “selvforvaltende” natur er en mangel i Danmark, og en god vej til mere / bedre natur, så er det ikke det eneste nødvendige. Mange naturkvaliteter findes andre steder, og også i de større områder kan fx værdifulde arter have behov for special-indsatser.

Artikel om FÅR og BLOMSTER: Kan de sameksistere?
Det kommer an på hvordan man holder dem. Ligesom alle andre planteædere kan får gavne såvel som skade:
….”der er ringe blomstring i folden, hvor fårene har græsset i 1 til 11/2 måned før analysetidspunktet. Derimod var der fin blomstring allerede 11/2 måned efter, at fårene havde forladt folden”…  Hent artikel om kontrolleret forsøg med styret græsning i 3 del-folde.

Nyt om bynær naturplejegræsning
Til DN Roskildes årsmøde 2023 havde jeg fået 2 lokale dyreholdere med lokale græsningsforeninger i Trekroner til at holde oplæg og snakke med mødedeltagerne om deres projekter og oplevelser mm. Som led i forhåbentlig at støtte etablering af samarbejde forskellige græsningslaug imellem om at hjælpe hinanden, og få endnu mere relevant hjælp fra kommunens naturafdeling. Spændende om det går.
Se deres slides fra oplægget her, selvom I går glip af hele den mundtlige dialog:  DN Roskilde Årsmøde Afgræsning og naturpleje.

(Også oktober – november ’23):
Boserup Stævningslaug holder som hvert år offentlig arbejdsdag den første søndag i november (og februar).
At arbejde direkte med naturarbejde (som fx at fælde og slæbe mindre træer) gør at man rent faktisk kommer “tæt på naturen” på en sanselig og udviklende måde.

Rensning af lille sø

Dunhammer – en fjende af mangfold i vandhuller. Men hvordan forebygge det?
Læs Anna Bodil Halds stadig meget aktuelle artikel: Når Dunhammer er et problem i vandhuller_greenkeeperen 2012
… og bemærk et lille supplement: Det kan være ret sjovt at gå i det lave vand og trække rhizomerne op med de bare næver.

Hørhusfolden

Ladegårdsengens græsningslaug

Læs om beskæring af træer 

Læs om Lille Valby Enge – med svampe og spændende stenmur 

Lukket for kommentarer.