Floraforfalskning eller historieforfalskning?

Der er nogle interessante spørgsmål og overvejelser at gøre sig om hvad der egentlig er rigtigt eller forkert i dansk (og anden) natur. Hvilke arter er fx “oprindelige” i et land eller på en egn. Hvis udgangspunktet er istiden, er cirka nul arter oprindelige. Så hvad vil det sige? Eller… Continue reading