Forord

Planen var at lave et opslag hver 14. dag i hele naturåret 2020.
Det gik næsten som planlagt.
Der kom en vis mængde dobbeltheder, både leksikalt og lommefilosofisk: Opslagsordene er sammensætninger med natur. Fx ‘naturgræsning’, ‘naturcirkus’, ‘Natur-ret’ eller ….. ?
Jeg ville se lidt dobbelt på ordenes mulige betydninger og indebyrder, og jeg forbeholdt mig ret til

…..dobbelmoralske vurderinger af, hvor gode eller skidte de forskellige fænomener er i naturen og vor omgang med den.
.    Jeg foretrækker langt lommefilosofi fremfor fagfilosofi, som plejer at være for virkelighedsfjern, Det er skønt at teoretisere, men uden realitetstjæk bliver det tomt og trist.

‘Natur’ har mange nuancer og handler om mange dele af virkeligheden. Det eneste fælles for ordets betydningskategorier er at: når noget kaldes natur / naturligt, så skal det forstås som

.                   ikke et direkte eller tilsigtet udtryk for menneskelig hensigt.

.   Det gælder lige fra naturindholdet i en rewildet naturpark (hvor selve hensigten kun kommer indirekte til udtryk) eller et formodet ”uberørt” vildnis, og til den anpriste kvalitet ved fx ”Naturmælk”, ”naturlige olier” eller en fx skærmtrolds ‘naturlighed’ (= ser ikke forstilt ud).
.   I et navn som fx ”Naturenergi” ligger den hensigtsbefriede kvalitet hverken i elektriciteten selv eller i de vindmøller etc, der producerer den – men i at fremstillingsmåden er mere skånsom mod noget geologi og biosfære, der ikke er direkte tilsigtet udtryk for menneskelig hensigt, men som det er hensigten at bevare. Ja: firmaet og kunden har helt bestemte hensigter, ligesom de, der organiserer en rewilding har det. N-ordets grundlæggende betydning kan ligge overlejret af mange omstændigheder med slør og tilsyneladende paradokser, men den findes et sted.

HER vil ordet natur næsten altid betegne / henvise til ikke-direkte-menneskeskabte elementer og fænomener i landskabet. Selvom grænserne mellem menneskeskabt og menneskepåvirket eller natur og kultur både er flydende og flertydige, især inden man analyserer processer og fin-ordkløver betydninger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *