Nyt vand til Gedebæksrenden

Nyt vand til Gedebæksrenden
(Nå ja nej, vandet er ikke”nyt”. Det ER vand jo ikke; det cirkulerer mellem jordvand, overfladevand,
-hvadenten fersk eller salt-, damp i atmosfæren og nedbør.
Men det er nyt at Gedebæksrenden ikke længere kun fødes af Gedevadsbækken fra Langengen i Svogerslev sydpå (og diverse dræn og sivninger), men også af Store Kattinge sø vestfra …. som igen modtager vand fra Langvad å-systemet med mange tilløb fra et stort afstrømningsopland.)

Den nye situation med strømmende vand fra Langvad å-systemet gennem Gedebæksrenden giver et nyt udtryk og nogle nye muligheder.
På godt og måske ondt. Det bliver spændende at følge udviklingen.

Et sted stod der for nylig at der fra Store Kattinge sø er ca 80 km vandløb opstrøms. Det skal nok passe. Som man ser på kortet over de mange tilløb, er der ihvertfald meget. Og heldigvis ikke alt for meget landbrug. Andre danske afstrømningsområder er værre stillet. Og Roskilde fjord er -bl a netop derfor- mindre ødelagt end mange andre danske fjorde og bælter.  (Kort kopieret fra sdfi)

Mandag d 27/11 2023 kl ca 14.15 blev der åbnet for et nyt afløb fra Store Kattinge Sø til Gedebæksrenden (den korte blå streg mellem området syd for Boserup skov og udløbet i fjorden i det nordvestlige Roskilde). Efter årevis af forberedelser og forhandlinger.
Hidtil er det meste af vandet fra hele det meget store Langvad å-system løbet nordpå ud i Kattinge vig via en fisketrappe og et afløb med sluse, men nu ledes det ca 700 m østpå via et nygravet vandløb til den nu større Gedebæksrende, der er udvidet og delvist slynget, men stadig løber gennem Rørmosen og Sct. Hans til udløbet mellem kapellet og Centralmagasinet på Sct. Hans.
.   Gedebæksrenden løber parallelt med Sortesti, og har i mange år modtaget vandet fra Gedevadsbækken, der løber fra Langengen i Svogerslev til sandfangsbassinerne på golfbanen. Og ledt det videre ud til fjorden. Nu er den gravet bredere, så den kan ta de større vandmængder fra Langvad å-systemet.
.     Hidtil er vandet løbet meget langsomt, da der kun er lille fald på strækningen og vandmængderne var beskedne. Nogle gange løb det indad, ihverfald på de nederste stræk, når der var højvande i fjorden. Det vil det måske stadig?   (Kort fra Mapy.cz)

Der står nogle steder at det nye udløb er “genskabt”. Det er dog ikke et oprindeligt udløb, da vandstanden i søen ville være alt for lav til dét, havde det ikke været for den kunstige dæmning ved Kattinge værk. Men der kan måske godt ved høj opstemning ha været ledt lidt vand ud ad en grøft til Gedebæksrenden.
Endnu tidligere har området selvfølgelig været fjordbund. Men det er jo en lidt anden sag.
Og endnu endnu tidligere har smeltevand fra og under istids-isen fosset mange veje og eroderet morænen. Det har lagt et grundlag for hvordan lavninger og højdedrag endnu forløber.  (Kort: Roskilde kommune)

Det bliver spændende at følge Gedebæksrendens udvikling.
Allerede i mandags var det sjovt at følge vandfronten hen langs den delvist frosne kanal. Og tirsdag blev isfuglen igen set nede i den østlige ende af Gedebæksrenden (det er den tit blevet, så det er ikke det nye vandløbs skyld – men nogle af de nye brinker er med vilje bygget så høje og stejle at der er mulighed for at den kan bygge rede i dem, hvis den vil og tør).

Det var spøjst at det meget lysebrune vand (af opslæmmet ler) ved 16-tiden var nået et godt stykke ind i Rørmosen, men ikke ned til Nybro (ved Hørhusene), hvor der dog var god strøm. Nok fordi det lerede vand skubbede en del af det stående vand foran sig istedetfor bare at strømme hen over det.

Helt nede ved Sct. Hans var vandstanden ikke engang steget endnu mandag kl 16. Det lå stadig helt nede i bunden af den dybe grøft, som det plejer. Tirsdag ved middagstid så det anderledes ud: Masser af vand. Og det brungule lerholdige vand var nået frem. Men mere fortyndet ud end “mandagsmuddervandet”.

Se også en lille 6 min video sat sammen af små amatør-klip.
(Video og fotos: Bjørn Petersen)

Lukket for kommentarer.