Mærkelige metoder / dårlige ideer

Der er gennem tiden opfundet mange mærkelige metoder, der skal forestille at gøre det lettere.
Pressen elsker at hype dem, men alle har de hidtil vist sig besværlige og upraktiske.
De er omstændelige, ineffektive eller kræver meget specielt udstyr.

Ikke én af nedennævnte kan tilnærmelsesvis konkurrere med rodstikning.
Kender du andre ideer, vil jeg gerne teste dem. Der KAN jo tænkes at opstå noget nyt og godt.

* Salt. Den tidligere meget roste: Skær stænglen over og hæld salt i:
       Langsom, besværlig og ulovlig (kun godkendte bekæmpelsesmidler er tilladt. I praksis: RoundUp.)
       Det KAN være en god nødløsning fx til planter, der skyder op mellem store kampesten eller andet, hvor roden er umulig at stikke.
* Stængler Hæld vand eller diverse andre kemikalier og gifte i de overskårne stængler
        Fælles for metoderne med overskårne stængler
        Hvorfor gå den omvej, når rodstikning tager kortere tid pr plante og virker sikrere + øjeblikkeligt?

* Porøs tildækning – Smide affald, jord, grenaffald, fældede træer, kompost, byggeaffald … ovenpå: = Ris til egen røv (hent .pdf om dårlige metoder)

 

* Et krogformet jern, der trækker én plante over ad gangen over vækstpunktet:
         Slår ikke planterne ihjel. De dør kun når vækstpunktet graves op (eller beskadiges?) 
* Mine egne begynder-ideer om skuffejern o.l:
         Alt hvad der rammer over vækstpunktet er spildt, da planterne overlever.
* Optrækker: Overdimensioneret “mælkebøtte-optrækker”:
         Håbløst langsommelig 
* Rygbåret fryse-aggregat
         Både håbløst langsommeligt og dyrt og tungt 
* Injektionssprøjte til at forgifte én (stor må de mene) plante ad gangen:
         Skrupskør ide
* Flamme- og anden varme-behandling:
   Måske meningsfuldt på egnet areal og tidspunkt – hvis man har materiel og råd til det. + god rutine i at flambere eller dampe ukrudt på korrekt måde.
Jeg tillader mig dog at tvivle. Alene besværet med udstyret og vægten af det sammenlignet med en letvægts-stikspade.
* Som nævnt er jeg villig til at høre om andre ideer, og måske teste dem.

Lukket for kommentarer.